ikonka
h002

Když se však má zdravý člověk stát v očích kontrolora sociálního úřadu
nemocným...